قول حمایت از عربستان در برابر ایران را نمی دهم/ آمریکا به دنبال جنگ با هیچ کسی نیست


رئیس جمهور آمریکا دوشنبه شب در سخنانی و در یک عقب نشینی کامل از اظهارات روز گذشته خود گفت که گزینه دیپلماسی با ایران هنوز پایان نیافته و آمریکا به دنبال جنگ با هیچ کسی نیست.