چشمان نظارتی و قضایی هنگام شکل‌گیری مفسدان اقتصادی کجا بودند؟ /راز غمگین بودن ایرانی‌ها چیست؟/توپ در زمین آمریکاست

آخرین وضعیت فروش نفت، تأکید ژاپن و اتحادیه اروپا بر تداوم حمایت از برجام، دستبرد گوگل به گوشی ایرانی ها، مذاکره در سایه مبادله، بحران مسکن با پول حل نمی‌شود، بی‌آیندگی، بدتر از طاعون برای جامعه، زنانه شدن چهره سالمندی در ایران، سه فرضیه در قتل وکیلی که هدایتی از او نام برد، قدرشناسی تهرانی‌ها از شهید مجید قربانخانی، توضیحات سرافراز درباره ویدئوی جنجالی و واکنش وزیر فرهنگ به توقیف رحمان ۱۴۰۰ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.