جهانگیری: راهبرد ایران راهبرد مقاومت است

معاون اول رئیس جمهور گفت: راه مبارزه این است این که ما می گوییم مقاومت می کنیم نه اینکه اسلحه برداریم، البته جایی که قرار باشد اسلحه برداریم برمی‌داریم.

چرا ممکن است تکلیف برجام در دور اول ریاست جمهوری ترامپ مشخص شود؟!


با توجه به اینکه ایران در آستانه گام دوم کاهش تعهدات خود در برجام است و اروپا نیز نتوانست در مدت دو ماه زمان تعیین شده توسط ایران، گام مؤثری در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا و حمایت از برجام بردارد، تحرکات از سوی اتحادیه اروپا برای متقاعد کردن ایران به عدم کاهش تعهدات در گام دوم آغاز شده است. در همین رابطه، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است امروز (سه شنبه) به آمریکا سفر و با مقامات این کشور در مورد برجام گفت‌وگو کند.